Các bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá

Các bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá

Hôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào Tuần Thánh bằng việc cử hành phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá. Phụng vụ hôm nay gồm hai phần : cử hành nghi thức tưởng nhớ Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem và Thánh lễ tưởng niệm hy tế của Người.

Các bài suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay

Các bài suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay

Mùa Chay cũng được gọi là Mùa Thương Khó, vì đây là thời gian giúp chúng ta suy niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Đức Giêsu.

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay

Hôm nay, khi nói Người sẽ bị treo lên như con rắn đồng của Môsê, Đức Giêsu mời gọi ta cũng hãy biết nhìn lên Thánh giá để được sống.

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay

Khi xua đuổi các con buôn ra khỏi Đền thờ, Đức Giêsu đã thanh tẩy thói tôn thờ ngẫu tượng.

Các bài suy niệm Chúa Nhật II Chay

Các bài suy niệm Chúa Nhật II Chay

Chúa Giêsu đã đem ba môn đệ thân tín là Phêrô,Giacôbê và Gioan lên núi Taborê, tại đó, Chúa đã biến hình trước mặt họ. Cuôc biến hình này được Chúa xếp đặt trước việc Ngài loan báo cuộc khổ nạn

Các bài suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay

Các bài suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”.

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá

Hôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào Tuần Thánh bằng việc cử hành phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá. Phụng vụ hôm nay gồm hai phần : cử hành nghi thức tưởng nhớ Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem và Thánh lễ tưởng niệm hy tế của Người.

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay

Phép lạ hồi sinh Lazarô đã chết 4 ngày trong Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta tin nhận Chúa Kitô là Con Thiên Chúa và là Chúa của sự sống

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật IV MÙA CHAY NĂM A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật IV MÙA CHAY NĂM A

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô là ánh sáng ban sự sống đã đến trong trần gian, để mở mắt thể xác và linh hồn cho những ai ngồi trong bóng tối của sự chết. Ai theo Ngài thì bước đi trong ánh sáng của ơn cứu độ

1 2 3 4  Trang sau
 
Thông báo