GIÁO HẠT PHAN THIẾT
 
 
 NHẢ THỜ CHÍNH TÒA  Ngày trong tuần Sáng : 04g45
Chiều: 17g300
Chỉ dường
587 Trần Hưng Đạo, Phường Lạc Đạo,
Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Ngày Thứ Bảy 17g00 (Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật :  Sáng: 05g00
         : 07g00
Chiều : 17g00
          : 19g00
NHÀ THỜ TIẾN THÀNH Ngày trong tuần 17g00:thứ ba và thứ năm Chỉ đường


 
Lễ Trọng  17g00
Ngày Thứ Bảy 17g00(Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật  Sáng: 6g00
NHÀ THỜ THÁNH MẪU Ngày trong tuần Chiều: 18g30 chỉ đường
 135 Hải thượng lãn Ông,
phường Phú Trinh, thành phố Phan thiết
                      điện thoại: 0623825575
Ngày Thứ Bảy Sáng : 4g45
Ngày Chúa Nhật   Sáng : 05g00
          : 07g00
Chiều : 15g30
NHÀ THỜ VINH THỦY Ngày trong tuần Sáng : 04g55
Chiều : 18g00 (thứ Năm)
Chỉ đường
332 Thủ Khoa Huân, P. Phú Thủy
Tp. Phan Thiết
.
Ngày Thứ Bảy 18g00(Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật  Sáng : 05g00
Chiều : 17g00
NHÀ THỜ THANH HẢI Ngày trong tuần Sáng  : 04g30
Chiều : 18g00 
►Chỉ đường
502 Thủ Khoa Huân,
P. Thanh Hải, Tp Phan Thiết
Ngày Thứ Bảy 18g00(Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật  Sáng : 05g00
         : 07g15
Chiều : 15g15
          : 17g30
NHÀ THỜ PHÚ HÀI Ngày trong tuần   chỉ đường
  Ngày Thứ Bảy 17g45(Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật  Sáng : 04g45
Chiều: 15g15
NHÀ THỜ RẠNG Ngày trong tuần    chỉ đường
  Ngày Thứ Bảy 17g30(Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật  Sáng : 08g00
Chiều: 16g00
NHÀ THỜ MŨI NÉ Ngày trong tuần 18g00 chỉ đường
 86/20 Nguyễn Minh Châu
phường Mũi Né-Tp. Phan Thiết-Bình Thuận
Điện thoại : 062.3848.145 ; 0908.653233 ;
                    0988.333807
Email: petduy1972@gmail.com
Ngày Thứ Bảy 18g00 (Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật  Sáng : 06g00
Chiều: 16g00

GIÁO HẠT HÀM TÂN
 
 
 NHÀ THỜ HIỆP AN  Ngày trong tuần Sáng : 04g45
Chiều: 18g00
Chỉ đường
224 Lý Thái Tổ
Xã Tân Tiến, thị xã Lagi
Tỉnh Bình Thuận
Ngày Thứ Bảy 17g00 (Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật :  Sáng: 4g45
         : 07g00
Chiều : 17g00
 NHÀ THỜ ĐỒNG TIẾN  Ngày trong tuần
Thứ 2-Thứ 5, Chiều: 18g30
Thứ 6-Thứ 7, Sáng: 4g45
Chỉ đường
587 Thống Nhất,
Phường Tân An,
Thị xã Lagi
Tỉnh Bình Thuận
Ngày Thứ Bảy 18g30 (Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật :  Sáng: - Lễ 1: 4g45
          - Lễ 2: 7g00 (Lễ Thiếu Nhi)
GIÁO HẠT HÀM THUẬN NAM
 
 
 NHÀ THỜ HIỆP NGHĨA Ngày trong tuần   Chỉ đường
  Ngày Thứ Bảy 18g30 (Lễ thế Chúa Nhật)
Ngày Chúa Nhật :  Sáng:05g00
Chiều :16g00
 NHÀTHỜ CỬA CẠN Ngày Chúa Nhật Sáng:05g00 Chỉ đường