Truyền hình trực tuyến  Đêm Giao Thừa 31/12/2016 tại Trung Tâm TM-Tàpao

Truyền hình trực tuyến Đêm Giao Thừa 31/12/2016 tại Trung Tâm TM-Tàpao

- 19goo : Kính Lòng Thương Xót - 21g00 : Rước KiệuCung nghinh Đức Mẹ Tàpao - Diễn Nguyện - 23g00 : Thánh Lễ Đồng tế.

Trực tiếp truyền hình TTTM-Tàpao ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2016

Trực tiếp truyền hình TTTM-Tàpao ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2016

* Đêm Tôn Vinh Mẹ và Chầu Mình Thánh Chúa 12.12.2016 * Thánh Lễ Đồng Tế - 13.12.2016 ( Truyền hình trực tuyến )

Diễn Nguyện đêm 12.11.2016  tại TTTM-Tàpao

Diễn Nguyện đêm 12.11.2016 tại TTTM-Tàpao

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ sự và ban ơn toàn xá

 
Thông báo