Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng

Sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria về việc nhập thể làm người của Con Thiên Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Đức Maria đã mau mắn xin vâng:

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta hãy vui lên, vì mọi người sẽ đón nhận niềm vui ơn cứu độ của Chúa.

Các bài suy niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng

Các bài suy niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa vọng hôm nay cho chúng ta thấy, Gioan Tẩy giả đã được sai đến để kêu mời mọi người hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến

Các bài suy niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng B

Các bài suy niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng B

Hôm nay, Giáo hội bước vào một năm Phụng vụ mới, phụng vụ năm - B với Chúa nhật I Mùa Vọng. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay hướng lòng chúng ta trông đợi ngày Chúa đến trong ngày sau hết của đời mình, và trong ngày cánh chung của nhân loại.

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng A

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa vọng hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa cả khi con người bất trung, Thiên Chúa vẫn tỏ ra trung thành thực hiện Lời Người đã hứa ban Đấng Cứu Thế

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Thánh Gioan Tiền Hô là một vị tiên tri cương trực. Ngài không hề run sợ trước thế lực, cường quyền. Ngài chỉ quan tâm một điều: làm chứng cho chân lý.

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta hãy ăn năn thống hối, hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối để dọn đường Chúa đến.

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng A

Giáo hội bước vào năm phụng vụ mới. Phụng vụ năm A. Khởi đầu năm phụng vụ là Mùa Vọng. Mùa Vọng vừa là mùa chuẩn bị lễ Giáng Sinh kính nhớ Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người ; vừa là mùa các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

“Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện”

Các bài suy niệm CN 3 MV.C

Các bài suy niệm CN 3 MV.C

Khi nghe thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng, hàng đoàn người lũ lượt kéo đến xin chịu phép rửa ăn năn sám hối. Hơn thế nữa, họ còn muốn thay đổi cuộc đời nên ai cũng hỏi thánh nhân: “Chúng tôi phải làm gì?”.

1 2  Trang sau
 
Thông báo