LƯỢC SỬ GIÁO XỨ THANH TÂM

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ THANH TÂM

Được thành lập vào năm 1961

Đăng lúc: 05-01-2016 01:09:18 PM | Đã xem: 3754 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hạt Đức Tánh