ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 100 NĂM THIẾU NHI THÁNH THỂ

ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 100 NĂM THIẾU NHI THÁNH THỂ

Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc Kỷ niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể

Ai Tín: Thân Mẫu Linh mục Phêrô Nguyễn Tri Phương, Quản xứ Phú Lâm

Ai Tín: Thân Mẫu Linh mục Phêrô Nguyễn Tri Phương, Quản xứ Phú Lâm

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 8g30, thứ HAI, ngày 27/3/2017, tại Nhà thờ Giáo xứ Hà Văn, Giáo phận Phan Thiết

Ai Tín Thân Mẫu Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ai Tín Thân Mẫu Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8g sáng thứ ba, ngày 24 tháng 01 năm 2017 tại nhà thờ Phan Rí Cửa.

Ai Tín Thân Mẫu Linh mục  Phêrô Trần Thiện Khuê

Ai Tín Thân Mẫu Linh mục Phêrô Trần Thiện Khuê

Thánh lễ an táng sẽ được cha Hạt trưởng Hạt Bắc Tuy chủ sự vào lúc 8g30, thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016.

Ai Tín Thân Mẫu Linh mục Phêrô Nguyễn Châu Linh

Ai Tín Thân Mẫu Linh mục Phêrô Nguyễn Châu Linh

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 ngày 19/12/2016, tại nhà thờ giáo xứ Thuận Nghĩa, giáo phận Phan Thiết.

Ai Tín Thân phụ Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Cảnh

Ai Tín Thân phụ Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Cảnh

Thánh lễ an táng sẽ được Cha Tổng Đại Diện chủ sự vào lúc 08 giờ 00, ngày 28/ 11/ 2016, tại Nhà thờ Giáo xứ Khiết Tâm, Giáo phận Sài Gòn.

Ai Tín Thân Mẫu Nữ tu Luxia Vũ Thị Kim Lượng, Hội Dòng Mến Thánh Giá  Phan Thiết

Ai Tín Thân Mẫu Nữ tu Luxia Vũ Thị Kim Lượng, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 8 giờ 00’ Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Tại nhà thờ Giáo xứ Gia An.

Ai Tín: Thân mẫu Nữ tu Tê-rê-xa Nguyễn Thị Mến, Hội Dòng Mến Thánh Giá  Phan Thiết.

Ai Tín: Thân mẫu Nữ tu Tê-rê-xa Nguyễn Thị Mến, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết.

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 7h00 Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2016 Tại nhà thờ Phú Hài - Giáo Phận Phan Thiết

Ai tín: Thân phụ Đan sỹ Phó tế Gioan Kim Khẩu Nguyễn Xuân Thuận

Ai tín: Thân phụ Đan sỹ Phó tế Gioan Kim Khẩu Nguyễn Xuân Thuận

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 8h00, thứ hai, ngày 27/06/2016 tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, giáo phận Phan Thiết.

Ai tín: Thân Phụ Linh Mục Tôma Nguyễn Văn Hiệp

Ai tín: Thân Phụ Linh Mục Tôma Nguyễn Văn Hiệp

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 8h00, thứ Bảy, ngày 11/6/2016, tại Nhà thờ Giáo xứ Hiệp Đức

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 
Thông báo