Thông báo: Chương trình Thánh Lễ và Giải tội tại Tàpao

Thông báo: Chương trình Thánh Lễ và Giải tội tại Tàpao

Sáng 13/9/2018 5g00 : Tập trung tại Quảng Trường 6g30 : Giờ khấn 7g00 : Thánh Lễ đồng tế

ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 100 NĂM THIẾU NHI THÁNH THỂ

ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 100 NĂM THIẾU NHI THÁNH THỂ

Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc Kỷ niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể

Giờ Lễ  Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Giờ Lễ Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Tại Nhà nguyện Trung Tâm Hằng ngày : 5g00

Danh sách các Thầy giúp xứ niên khóa 2018-2019

Danh sách các Thầy giúp xứ niên khóa 2018-2019

Thời gian giúp xứ bắt đầu từ ngày 1.7.2018 đến ngày 1.7.2019

Thông báo: Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII

Thông báo: Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII

Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII sẽ được tổ chức vào ngày 13.6.2018, tại TTTM Tàpao

1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
Thông báo