Caritas Phan Thiết Họp Mặt Các Thành Viên Nhóm Tín Dụng – Tiết Kiệm và Tương Trợ

Caritas Phan Thiết Họp Mặt Các Thành Viên Nhóm Tín Dụng – Tiết Kiệm và Tương Trợ

Chúa Nhật 23/1/02016, Caritas giáo phận Phan Thiết đã tổ chức ngày họp mặt tập huấn tại nhà thờ Rạng - Giáo hạt Phan Thiết - cho gần 200 trên tổng số 358 thành viên nhóm trong một số giáo họ biệt lập, giáo xứ vùng sâu, vùng xa thuộc giáo phận về tham dự.

Caritas Phan Thiết Tập Huấn Nhóm Tín Dụng Tiết Kiệm Tương Trợ Đaguri

Caritas Phan Thiết Tập Huấn Nhóm Tín Dụng Tiết Kiệm Tương Trợ Đaguri

Sáng Chúa Nhật ngày 24/04/2016, Ban Caritas Giáo phận Phan Thiết đã đến giáo xứ Đaguri tập huấn cho chị em phụ nữ Nhóm Tín dụng - Tiết kiệm - Tương trợ

Caritas Phan thiết thăm nhóm tín dụng vùng Đami

Caritas Phan thiết thăm nhóm tín dụng vùng Đami

Nhân viên văn phòng Caritas Phan Thiết trao đổi với 20 chị em trong nhóm tín dụng qua một năm hoạt động, nhận thấy được sự yêu thương, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau

Caritas Phan Thiết Chia Sẻ Tình Thân Ái Với Nhóm Tín Dụng Đakim – La Dày

Caritas Phan Thiết Chia Sẻ Tình Thân Ái Với Nhóm Tín Dụng Đakim – La Dày

Tính đến nay, đây là 2 trong số 11 Nhóm TDTK mà Caritas Phan Thiết đã hỗ trợ hoạt động. Nhóm Ladày được hình thành và phát triển qua năm thứ 5, nhóm Đakim II thì mới hình thành được 3 năm.

Sự hình thành và phát triển Nhóm Tín Dụng -Tiết Kiệm -Tương Trợ vùng núi Đa Mi

Sự hình thành và phát triển Nhóm Tín Dụng -Tiết Kiệm -Tương Trợ vùng núi Đa Mi

Vào những ngày cuối năm dương lịch, Ban Caritas Phan Thiết đã đến thăm Quỹ Tín Dụng Tiết Kiệm Đa Kim II và La Dày thuộc vùng núi Đa Mi với 100 hội viên tham gia chương trình Tín Dụng. Đây là 2 giáo điểm ở xa của Giáo Phận,Caritas Phan Thiết ưu tiên cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn được tham gia và có cơ hội tăng thu nhập cải thiện kinh tế gia đình và con em họ được tiếp tục đi học.

Caritas Phan Thiết: Tín Dụng – Tiết kiệm cho hộ nghèo tại giáo điểm Đa Tro

Caritas Phan Thiết: Tín Dụng – Tiết kiệm cho hộ nghèo tại giáo điểm Đa Tro

Sáng Chúa Nhật 20.07.2014, Ban Caritas Phan Thiết đã chính thức thành lập Quỹ Tín Dụng Tiết Kiệm Đa Tro – Đa Mi với số vốn ban đầu là 100 triệu đồng cho 20 gia đình nghèo vay. Đây là nhóm tín dụng thứ 5 Caritas lập cho vùng núi giáo điểm truyền giáo Đami, nâng tổng số gia đình được cấp vốn trong vùng Đami lên 200.

 
Thông báo