Trực tiếp - Đêm Diễn Nguyện – Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao tháng 05/2018

Trực tiếp - Đêm Diễn Nguyện – Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao tháng 05/2018

Trực tiếp - Đêm Diễn Nguyện – Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao tháng 05/2018

Video Tối ngày 12.05.2014 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Video Tối ngày 12.05.2014 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Với lời ca tiếng hát của Quý sơ Mến Thánh Giá Phan Thiết như nâng tâm hồn của quý khách hành hương lên Mẹ. Quý sơ đã thay mặt quý khách hành hương dâng hoa lên Mẹ, với những điệu múa thật đẹp như thể hiện tấm lòng thành của mỗi người con dành cho Mẹ kính yêu.

 
Thông báo