Các bài suy niệm Chúa Nhật Ba Ngôi

Các bài suy niệm Chúa Nhật Ba Ngôi

Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Các bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Các bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga, 20,22).

Các bài suy niệm Chúa Nhật Thăng Thiên

Các bài suy niệm Chúa Nhật Thăng Thiên

Việc Chúa Giêsu về trời đánh dấu sự hoàn tất của công trình cứu độ được thực hiện qua biến cố thập giá.

Các bài suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh

Tình yêu của Đức Giêsu không phải tự Người nghĩ ra, nhưng phát xuất từ Chúa Cha: “Như Cha đã yêu mến Thày thế nào, Thày cũng yêu mến anh em như thế”.

Các bài suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Lạy Đức Giêsu là Cây Nho Thật, xin cho con biết kết hiệp mật thiết với Chúa. Xin hãy cắt tỉa những gì vô ích trong con để con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như Chúa mong ước.

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chính Chúa Giêsu đã xác nhận: “Các chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”, hay “Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta”

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này!“. Đây là một lệnh truyền của Đấng Phục sinh. Lệnh truyền này cũng là một trong những sứ mạng cốt lõi của đời sống Kitô hữu, là sứ mạng gắn liền với Bí tích Thanh tẩy

Các bài suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh

Trong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục sinh tới hôm nay, Chúa nhật 2 Phục sinh, các bài đọc đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô phục sinh hiện ra.

Các bài suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

Hôm nay Chúa muốn cho tất cả mọi người chúng ta, noi gương các Thánh Tông đồ, tiếp nối công việc của Chúa, đem ơn Phục Sinh đến với mọi người.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ơn Chúa Thánh Thần đã đổi mới tâm hồn các ngài. Các ngài đã nhận được sự sống mới, sự sống của Chúa, để sống vì Chúa và sống cho Chúa.

1 2 3 4 5  Trang sau
 
Thông báo