Mẹ Tàpao Ôm Con Vào Lòng - Tuấn Kim

Mẹ Tàpao Ôm Con Vào Lòng - Tuấn Kim
Mẹ Tàpao Ôm Con Vào Lòng Nhạc và Lời Tuấn Kim Thể Hiện: Lam Phương

Mẹ Tàpao Ôm Con Vào Lòng

Nhạc và Lời: Tuấn Kim

Thể Hiện: Lam Phương